Thursday, 1 December 2022

Ucapan Perbahasan Belanjawan Negeri Selangor Tahun 2023 Peringkat Dasar oleh ADN Kuala Kubu Bharu, Lee Kee Hiong pada 30 November 2022 (Rabu) di Dewan Negeri Selangor, Shah Alam
Ucapan Perbahasan Belanjawan Negeri Selangor Tahun 2023 Peringkat Dasar oleh ADN Kuala Kubu Bharu, Lee Kee Hiong pada 30 November 2022 (Rabu) di Dewan Negeri Selangor, Shah Alam:

Terima kasih kepada Tuan Timbalan Speaker atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan Belanjawan Selangor 2023.

Tuan Timbalan Speaker, saya mengucapkan tahniah kepada YAB Dato' Menteri Besar yang telah membentangkan satu belanjawan yang beriltizam Kita Selangor. YAB Dato' Menteri Besar dalam ucapannya ada menyebut Kerajaan Selangor telah mengisytiharkan tempat Kuala Kubu Bharu sebagai Wilayah Central Forest Spine (CFS) Negeri Selangor pada tahun 2021. Pengisytiharan ini menjadi inspirasi yang amat tinggi dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif CFS di negeri Selangor. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Selangor atas pengisytiharan dan memperuntukan RM150 ribu untuk pembangunan dan pelaksanaan CFS.

Tuan Timbalan Speaker, Kuala Kubu Bharu bukan sahaja mempunyai hutan simpan kekal yang menjadi pemangkin kepada pelaksanaan pemeliharaan koridor ekologi di Selangor, ia juga adalah bandar bersejarah dan memiliki keindahan dan keunikan.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Majlis Perbandaran Hulu Selangor (MPHS) yang sentiasa menganjurkan program-program bagi menonjolkan keindahan dan keunikan Kuala Kubu Bharu. Sebagai contoh, MPHS telah mengadakan satu program ‘Temasya Jalanan Kuala Kubu Bharu' yang berlangsung setiap hari Sabtu dari jam 7pagi hingga 10malam sejak September 2022. Program ini bertujuan untuk mengetengahkan aktiviti-aktiviti kebudayaan yang terdapat di Hulu Selangor bagi menarik minat para pengunjung dalam & luar negara untuk datang ke Hulu Selangor. Selain itu juga, program ini memberi peluang kepada para peniaga untuk berniaga di Bazar Warisan KKB yang bertemakan produk jualan seperti barangan antik, kraftangan, hasil hutan masyarakat Orang Asli untuk pengunjung membeli cenderahati untuk dibawa pulang. Saya percaya temasya ini mampu merancakkan industri pelancongan apatah lagi Kuala Kubu Bharu turut menjadi destinasi tumpuan pengayuh basikal. Cuma saya nak tanya adakah Temasya Jalanan ini akan berterusan pada tahun depan ataupun akan dikemaskini supaya lebih selesa dan teratur kepada pengunjung.

Tuan Timbalan Speaker, Selain daripada Temasya Jalanan anjuran MPHS, banyak program Kerajaan Selangor juga diadakan di Kuala Kubu Bharu bagi menarik orang awam mengunjungi Kuala Kubu Bharu pada tahun ini. Antaranya adalah program ‘Bazar BAIK Selangor' anjuran Jawatankuasa Tetap Pembanguan Kampung Baru Negeri Selangor. Bazar tersebut diadakan pada bulan Jun yang lalu di Kg Asam Kumbang, Kuala Kubu Bharu. Bazar tersebut menyediakan 50 gerai bagi peniaga kecil datang ke Kuala Kubu Bharu menjual produk buatan dari kampung-kampung baru di seluruh Selangor.

Saya teruja dengan kejayaan BAIK Selangor. Ini merupakan satu inisiatif yang holistik dalam merangsang ekonomi tempatan. Dan ianya terbukti apabila jualan produk-produk BAIK Selangor ini rata-rata berlipat ganda dan berjaya menarik perhatian pasaran luar negara sekaligus mengharumkan nama Selangor.

Seperti sedia maklum, pendemik covid 19 telah memberi tamparan hebat kepada ekonomi sedunia. Malaysia tidak terkecuali. Selama dua tahun dilanda covid 19, banyak industri terkesan, adanya gulung tikar lalu ramai kehilangan pekerjaan dan pendapatan.

Saya lihat Pelaksanaan BAIK Selangor ini tepat pada masanya dan merupakan satu suntikan kuat terhadap ekonomi domestik.

Penjenamaan serta pemerkasaan produk desa dan industri kecil telah berjaya mencipta keajaiban di kampung-kampung baru apabila kelihatan produk-produk desa yang sebelum ini kurang menarik perhatian kini menjadi laris dan popular.

Di Kuala Kubu Bharu sebagai contoh, saya difahamkan terdapat salah satu produk yang mengambil bahagian dalam projek BAIK Selangor bahawa jualannya telah meningkat secara ketara dengan setelah penjenamaan serta pemasaran baharu. Produknya telah berjaya menarik pelanggan dari seluruh Selangor mahupun dari negeri lain sekaligus menjadikan KKB satu tarikan pelancongan apabila pelanggan yang datang membeli produk desa turut akan singgah di KKB untuk sambil melancong.

Peniagaan-peniagaan lain seperti kedai makan, rumah tumpangan turut dimanfaatkan.

BAIK Selangor merupakan satu model sufficiency economy yang harus dicontohi. Dalam keadaan krisis ekonomi teruk, projek BAIK Selangor tetap berjaya mencipta peluang perniagaan dan pekerjaan malahan berjaya merangsang rangkaian ekonomi setempat.

Saya berharap BAIK Selangor ini dapat diteruskan pada masa yang akan datang.

Sebelum saya mengakhiri ucapan perbahasan saya pada petang ini, saya mengucapkan tahniah kepada 5 orang ADUN dalam dewan ini yang telah diangkat oleh rakyat Selangor sebagai Ahli Parlimen pada 19 Nov 2022. Saya harap mereka boleh membawa isu-isu di Selangor yang memerlukan perhatian Kerajaan Perpaduan ke Parlimen. Salah satu daripada isunya adalah Kuala Kubu Bharu memerlukan sebuah hospital pakar kerajaan seperti Tanjung Karang. Untuk maklumat Dewan yang mulia ini, Hospital Kuala Kubu Bharu yang sedia ada dibina pada tahun 1936. Ia merupakan hospital bukan pakar yang cuma menawarkan khidmat pakar dari Hospital Selayang.

Sekian, Tuan Speaker. Saya menyokong Belanjawan Selangor 2023. Terima kasih.

Friday, 29 July 2022

Ucapan Perbahasan Ahli Dewan Negeri Selangor Kawasan Kuala Kubu Bharu bagi Usul Rancangan Selangor Pertama (RS-1) 2021-2025 di Dewan Negeri Selangor, Shah Alam pada 29 Julai 2022


Ucapan Perbahasan Ahli Dewan Negeri Selangor Kawasan Kuala Kubu Bharu Lee Kee Hiong bagi Usul Rancangan Selangor Pertama (RS-1) 2021-2025 di Dewan Negeri Selangor, Shah Alam pada 29 Julai 2022.

Terima kasih kepada Tuan Speaker yang memberikan peluang kepada saya menyertai perbahasan Usul Rancangan Selangor Pertama (RS-1) 2021-2025 di dewan yang mulia ini.

Saya ucapkan tahniah kepada Dato' Menteri Besar yang telah membentangkan RS-1 menjadikan Selangor sebagai negeri yang pertama merangka pelan pembangunan lima tahun.

Saya ingin menyentuh 4 tumpuan yang dirangka dalam buku RS-1. Pertama, saya lihat sektor tumpuan pelancongan yang ada satu peta menyatakan kepelbagaian aktiviti pelancongan di Selangor pada mukasurat 65. Antaranya adalah Tapak Warisan Kuala Kubu Bharu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Majlis Perbandaran Hulu Selangor yang mengindahkan Tapak Warisan Kuala Kubu Bharu. Saya ingin memaklumkan dewan yang mulia ini bahawa Pekan Kuala Kubu Bharu penuh dengan lukisan mural.

Baru-baru ini, pelukis Orang Asli yang terkenal Shaq Koyok dan abangnya Ramlan Koyok dijemput untuk menghasilkan karya bertema “Kehidupan Masyarakat Asli Temuan” di dinding lorong belakang Jalan Dato Muda Jaafar. Lukisan mereka akan menjadi mural budaya Orang Asli yang pertama di Malaysia. Saya mencadangkan Kempen Pusing Selangor mempromosikan mural tersebut supaya orang awam lebih memahami kehidupan dan budaya Orang Asli Temuan.

Saya mendapati isu dan cabaran sains hayat yang tertulis dalam buku RS-1 memang tepat menunjukkan keadaan semasa iaitu kekurangan bakat kemahiran dan kekurangan dana mengakibatkan kekurangan inovasi. Adakah strategi yang dirangka boleh mengatasi isu dan cabaran yang dihadapi?

Pada pandangan saya, peranan S-BIOCO adalah sangat penting. Saya mencadangkan S-BIOCO memberi geran kepada pasukan penyelidikan bagi tujuan inovasi.

Tuan Speaker, program khas kerjasama makmal adalah satu inisiatif yang amat baik. Saya mengambil contoh di negara China. China Pharmaceutical University (CPU atau disebut 中国药科大学) yang kerjasama dengan 10 syarikat besar di mana syarikat tersebut memberikan biasiswa kepada pelajar yang terpilih. Dengan cara tersebut, syarikat-syarikat tersebut akan berterusan mempunyai bakat untuk bekerja dalam “drug discovery”. Semua hasil penyelidikan juga boleh digunakan secara komersial dengan senang. Saya juga ingin memaklumkan kepada dewan yang mulia ini bahawa CPU juga bekerjasama dengan UiTM. Kedua-dua universiti tersebut telah menandatangani MoU. Dengan ini, saya yakin program khas kerjasama makmal akan meningkatkan daya saing negeri Selangor yang pintar, berdaya huni dan makmur.

Agroteknologi merupakan salah satu sektor tumpuan dalam RS-1. Kesuburan tanah adalah satu perkara asas dalam bidang sains tanah dan sektor pertanian. Dengan ini, Kerajaan Selangor perlu pandang serius terhadap tanah dan saya mencadangkan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS) menghasilkan lebih banyak baja bio organik untuk menggantikan baja kimia. Saya ingin memaklumkan kepada dewan yang mulia ini bahawa Indonesia telah melarang penggunaan baja kimia secara berperingkat. Mereka melatih 1 juta petani menanam dengan cara organik sejak tahun 2000. India pula menggalakkan petani mereka menggunakan baja bio dan racun serangga bio melalui skim subsidi di mana petani boleh dapat re-imbursement dengan menunjukkan bukti termasuk resit membeli. Selangor patut menjadi negeri pertama yang 100% menggunakan baja bio organik bawah RS-1.

Selain daripada itu, Kerajaan Selangor perlu menggalakkan anak muda yang lebih mudah menyesuaikan diri dalam dunia teknologi menceburi sektor pertanian. Agrobank mengadakan skim pembiayaan sehingga RM500,000 kepada usahawan tani muda. Kerajaan Selangor tidak mempunyai bank tetapi mempunyai RS-1. Saya yakin Kerajaan Selangor juga boleh membantu usahawan tani muda dari segi modal dan teknologi untuk memperkukuhkan keselamtan makanan Malaysia.

Akhirnya, saya ingin memberikan pandangan mengenai wanita, keluarga dan komuniti yang merupakan bidang tumpuan RS-1. Saya amat bangga dengan dewan yang mulia ini. Sepanjang 9 tahun saya selaku Ahli Dewan Negeri Selangor yang mewakili rakyat Kuala Kubu Bharu, tidak pernah ada seorang Ahli Dewan Negeri mengeluarkan perkataan yang menghina wanita atau tidak menghormati wanita seperti di Parlimen.

Baru-baru ini Parlimen kecoh kerana terdapat seorang Ahli Parlimen yang sangat tidak menghormati wanita. Beliau menggunakan perkataan bermula dengan “P” dalam sesi perbahasan RUU Anti Gangguan Seksual.

Keadaan yang berlainan pula di dewan yang mulia ini. Ahli Dewan Negeri lelaki bukan sahaja menghormati wanita malah menyokong segala usaha Kerajaan Selangor untuk memperkasakan wanita. Marilah kita memupuk kesedaran terhadap kesaksamaan gender demi kesejahteraan.

Saya dan rakan-rakan wanita dalam dewan yang mulia ini akan sentiasa memastikan10 program dan inisiatif yang telah digariskan dalam bidang wanita, keluarga dan komuniti di buku RS-1 dilaksanakan dengan baik.

Sekian. Saya menyokong usul ini.

Tuesday, 7 December 2021

Ucapan perbahasan ADUN Kuala Kubu Bharu, Lee Kee Hiong ketika Rang Undang-undang mengenai Enakmen Majlis Perbandaran Hulu Selangor 2021 dibentangkan dalam Dewan Negeri Selangor pada 7 Disember 2021Ucapan perbahasan ADUN Kuala Kubu Bharu, Lee Kee Hiong ketika Rang Undang-undang mengenai Enakmen Majlis Perbandaran Hulu Selangor 2021 dibentangkan dalam Dewan Negeri Selangor pada 7 Disember 2021:

Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua warga Majlis Perbandaran Hulu Selangor (MPHS) atas status Majlis Perbandaran. Saya menanti-nantikan perkhidmatan yang cemerlang daripada MPHS.

Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) yang kini telah bertaraf Majlis Perbandaran mempunyai sumber kewangan yang kukuh. MDHS telah membentangkan Belanjawan lebih RM100 juta berturut-turut dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Saya yakin MPHS akan terus mencecah RM100 juta pada tahun yang akan datang. Dengan ini, saya ingin membangkitkan 2 perkara dalam dewan yang mulia ini.

Pertama, tempoh perkhidmatan seorang Tuan Yang DiPertua (YDP) di MPHS. Sejak tahun 2013, tempoh perkhidmatan seorang YDP di MDHS adalah sangat singkat. Ada yang cuma berkhidmat berapa bulan sahaja. Saya tidak mempersalahkan Kerajaan Negeri atau YDP kerana naik pangkat seorang penjawat awam. Namum, JPA perlu memberi kelulusan yang cepat kepada YDP baru yang dicadangkan oleh Kerajaan Negeri setelah YDP sedia ada naik pangkat dan tukar ke tempat lain. Ini membolehkan YDP baru mula bertugas dan MPHS tidak mempunyai tempoh yang lama tanpa YDP.

Kedua, MPHS perlu mengambil perhatian mengenai landskap di kawasan bawah kawal selia mereka setelah bertaraf Majlis Perbandaran. Ini adalah penting supaya Hulu Selangor selalu indah dan menarik pelancong. Saya harap MPHS boleh memberi peruntukan yang banyak untuk melaksanakan kerja-kerja landskap termasuk membeli tumbuh-tumbuhan dan mengupah perunding bagi menghasilkan reka bentuk yang membanggakan rakyat Hulu Selangor. Ini juga setanding dengan status Majlis Perbandaran.

Sekian. Saya sokong Enakmen Majlis Perbandaran Hulu Selangor 2021.

Sunday, 31 October 2021

Cikgu Zulkifli Din Dalam Kenangan

Orang Kuala Kubu Bharu menerima berita sedih pemergian Cikgu Zul petang tadi. 2 jam sebelum Cikgu Zul meninggal dunia, saya buat panggilan kepada isterinya. Saya tanya reaksi anak mereka, Huda terhadap keadaan Cikgu Zul yang berada di hospital.

Huda yang buat saya rapat dengan Cikgu Zul. Saya masih ingat Huda yang jerit "YB, YB, YB" semasa saya turun padang melawat kawasan pada tahun 2013 menyebabkan saya berhenti bergerak dan menuju ke arah Huda. Cikgu Zul dengan penuh senyuman memperkenalkan Huda. Selepas itu Cikgu Zul kata dia adalah penyokong saya dan yakin saya akan menjalankan tugas dengan baik.

Cikgu Zul mengambil bahagian dalam pertandingan fotografi anjuran pusat khidmat saya pada November 2013. Ini menjadikan kali kedua saya berbual dengan Cikgu Zul.

8 tahun kami berkenalan. Saya mengunjungi rumah Cikgu Zul banyak kali. Ada satu kali, saya lihat gambar-gambar burung di rumahnya dan cadang buat buku. Akhirnya 2 buah buku gambar burung Cikgu Zul diterbitkan pada tahun 2020 dan 2021.

Banyak lagi kenangan termasuk projek lukisan mural (idea Sdri Sue Suen Tan). Mural Cikgu Zul bukan sahaja menarik ramai pengunjung ambil gambar, ia juga menjadi bahan "treasure hunt" di mana penganjur mahu peserta mengira durian yang dilukis.

Cikgu Zul menyertai DAP pada November 2020. Kami belum sempat buat majlis untuk mengalu-alukan beliau sebab wabak COVID-19. Namun, kesudian Cikgu Zul berjuang untuk rakyat tetap akan dihargai.

Semoga keluarga Cikgu Zul tabah menghadapi dugaan.

Friday, 4 December 2020

Pemilihan Jawatankuasa Tertinggi Pusat DAP Kebangsaan


Saya tidak ingin bertanding dalam pemilihan Jawatankuasa Tertinggi Pusat DAP Kebangsaan. Buat masa ini, saya menumpukan masa dalam kerja-kerja sebagai ADUN Kuala Kubu Bharu, Pengerusi DAP Wanita Selangor dan AJK DAP Selangor. Terima kasih kepada cawangan yang mencalonkan saya untuk bertanding. Saya mohon maaf kepada penyokong saya sekiranya keputusan saya mengecewakan mereka. 🙏🙏 

我无意参选行动党中央执行委会会的选举。现阶段,我只想专注在新古毛选区,雪州行动党妇女组和雪州行动党州委会的工作。 我感謝那些提名我竞选的支部,而支持我的党员,对不起如果我的决定让大家失望了。🙏🙏

Thursday, 26 November 2020

Tangga warna pelangi Tokong Sze Yeah Kong

 


Tokong Sze Yeah Kong di Kuala Kubu Bharu mengecatkan tangga dengan warna pelangi. Ia menjadikan hubungan antara kaum lebih erat dan harmoni apabila kaum Melayu turut datang ambil gambar.

新古毛岳山古庙最近焕然一新,友族也前来拍照,打造和谐社会。

Saturday, 21 November 2020

Kawasan rentis talian penghantaran TNB untuk aktiviti tanaman kontan

 
Saya membangkitkan peranan pejabat daerah membenarkan kawasan rentis talian penghantaran TNB untuk aktiviti tanaman kontan di Sidang Dewan Negeri Selangor pada 6 Nov 2020.

Jawapan daripada Menteri Besar adalah seperti berikut:

"Terima kasih, untuk bawah rentis TNB ini memang telah ada peraturannya iaitu LPS (Lesen Pendudukan Sementara) ataupun tanah pemilikan sementara di antara tiga tahun untuk tanaman kontan dan sebagainya. Namun sebagaimana di bawah rentis TNB akhirnya TNB yang harus memberikan kebenaran dan kebenaran itu harus dipohon di Pejabat Tanah Daerah."